معنی و ترجمه کلمه neutrality of money به فارسی neutrality of money یعنی چه

neutrality of money


خنثى بودن پول
بازرگانى : بدون تاثير بودن پول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها