معنی و ترجمه کلمه neutralization reaction به فارسی neutralization reaction یعنی چه

neutralization reaction


شيمى : واکنش خنثى شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها