معنی و ترجمه کلمه neutralization به فارسی neutralization یعنی چه

neutralization


خنثى کردن اتش ،خنثى کردن ،خنثى سازى ،بيطرف کردن
الکترونيک : خنثى کردن
قانون ـ فقه : بيطرف کردن
شيمى : خنثى شدن
روانشناسى : بى اثر سازى
علوم نظامى : بى اثر کردن خنثى کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها