معنی و ترجمه کلمه neutralize track به فارسی neutralize track یعنی چه

neutralize track


علوم نظامى : هدف را تعقيب نکنيد در رهگيرى هوايى تعقيب موقوف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها