معنی و ترجمه کلمه neutrino به فارسی neutrino یعنی چه

neutrino


شيمى : نوترينو
نجوم : نوترينو
علوم هوايى : ذره کوچک فرارى با جرم در حال سکون صفر واپسين/5 ¹

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها