معنی و ترجمه کلمه neutron bombardment به فارسی neutron bombardment یعنی چه

neutron bombardment


علوم مهندسى : بمباران نوترونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها