معنی و ترجمه کلمه neutron generator به فارسی neutron generator یعنی چه

neutron generator


علوم مهندسى : مولد نوترون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها