معنی و ترجمه کلمه neutron number به فارسی neutron number یعنی چه

neutron number


عدد نوترون
علوم مهندسى : عده نوترون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها