معنی و ترجمه کلمه neutron به فارسی neutron یعنی چه

neutron


نيوترون ،ذره بدون بارالکتريکى
علوم مهندسى : نوترون
الکترونيک : نوترون
شيمى : نوترون
نجوم : نوترون
علوم هوايى : نوترون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها