معنی و ترجمه کلمه never say die به فارسی never say die یعنی چه

never say die


رام نشدنى ،سرکش ،سر سخت ،لجوج ،تن در مده ،تسليم نشو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها