معنی و ترجمه کلمه nevus به فارسی nevus یعنی چه

nevus


()= naevus(طب )خال مادر زادى ،خال گوشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها