معنی و ترجمه کلمه new blown به فارسی new blown یعنی چه

new blown


تازه شگفته ،نوظهور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها