معنی و ترجمه کلمه new built به فارسی new built یعنی چه

new built


تازه ساخت ،نوساخت ،نوساز،تازه ساز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها