معنی و ترجمه کلمه new coined به فارسی new coined یعنی چه

new coined


تازه وضع شده ،تازه بنياد،تازه سکه زده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها