معنی و ترجمه کلمه new deal به فارسی new deal یعنی چه

new deal


سياست جديد،نيوديل ،قرار جديد،برنامه روزولت
قانون ـ فقه : روش سياسى جديدى که از دوران روزولت اعمال ان از طرف دولت ايالات متحده امريکا شروع شد
بازرگانى : برنامه توسعه اقتصادى فرانکلين روزولت پس از سالهاى بعداز بحران بزرگ درامريکا که دران کمک به کشاورزى بازنشستگى و بيمه بيکارى و غيره گنجانيده شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها