معنی و ترجمه کلمه new fallen snow به فارسی new fallen snow یعنی چه

new fallen snow


برف تازه( امده)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها