معنی و ترجمه کلمه new fangled به فارسی new fangled یعنی چه

new fangled


نوظهور،من در اوردى ،متجد د

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها