معنی و ترجمه کلمه new fashioned به فارسی new fashioned یعنی چه

new fashioned


تازه( باب شده ) بطرزنوين در دست شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها