معنی و ترجمه کلمه new fledged به فارسی new fledged یعنی چه

new fledged


تازه پر در اورده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها