معنی و ترجمه کلمه new general catalogue (ngc) به فارسی new general catalogue (ngc) یعنی چه

new general catalogue (ngc)


نجوم : فهرست عمومى نوين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها