معنی و ترجمه کلمه new line character به فارسی new line character یعنی چه

new line character


دخشه تعويض سطر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها