معنی و ترجمه کلمه new trial به فارسی new trial یعنی چه

new trial


اعاده دادرسى ،محاکمه جديد
قانون ـ فقه : تجديد محاکمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها