معنی و ترجمه کلمه new work به فارسی new work یعنی چه

new work


عمليات نوسازى قطعات
علوم نظامى : عملياتت تجديد قطعات يا تجديد بنا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها