معنی و ترجمه کلمه new year's day به فارسی new year's day یعنی چه

new year's day


روز اول ژانويه که اغاز سال نو مسيحيان است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها