معنی و ترجمه کلمه new به فارسی new یعنی چه

new


تازه ،اخيرا،نوين ،جديدا
کامپيوتر : فرمان پاک کردن حافظه و تايپ يک برنامه جديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها