معنی و ترجمه کلمه newfangled به فارسی newfangled یعنی چه

newfangled


نوظهور،من در اوردى ،متجدد،مد تازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها