معنی و ترجمه کلمه news به فارسی news یعنی چه

news


خبر،اخبار،اوازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها