معنی و ترجمه کلمه newspaper columns به فارسی newspaper columns یعنی چه

newspaper columns


کامپيوتر : ستون هاى روزنامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها