معنی و ترجمه کلمه newsworthy به فارسی newsworthy یعنی چه

newsworthy


قابل توجه عامه براى درج در روزنامه ،قابل انتشار،جالب و بموقع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها