معنی و ترجمه کلمه next door to به فارسی next door to یعنی چه

next door to


تقريبا،نزديک ،غريب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها