معنی و ترجمه کلمه nibble at به فارسی nibble at یعنی چه

nibble at


عيبجويى کردن از،در قبول چيزى دودل بودن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها