معنی و ترجمه کلمه nice looking به فارسی nice looking یعنی چه

nice looking


قشنگ ،خوش نظر،دلکش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها