معنی و ترجمه کلمه nice به فارسی nice یعنی چه

nice


نازنين ،دلپسند،خوب ،دلپذير،مطلوب ،مودب ،نجيب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها