معنی و ترجمه کلمه nick به فارسی nick یعنی چه

nick


چاک دادن ،شکاف دادن ،بريدگى ،شکستگى ،شکاف ،موقع بحرانى ،سربزنگاه ،دندانه دندانه کردن ،شکستن
علوم مهندسى : چاک
ورزش : ضربه به محل تقاطع ديوار و زمين اسکواش که قابل گرفتن نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها