معنی و ترجمه کلمه nickel recovery به فارسی nickel recovery یعنی چه

nickel recovery


علوم مهندسى : بازيابى نيکل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها