معنی و ترجمه کلمه nickel-clad sheet به فارسی nickel-clad sheet یعنی چه

nickel-clad sheet


ورقه پوشش شده نيکلى
علوم مهندسى : ورق با پوشش نيکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها