معنی و ترجمه کلمه nickeliferous به فارسی nickeliferous یعنی چه

nickeliferous


حاوى نيکل
علوم مهندسى : نيکل دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها