معنی و ترجمه کلمه nicotian به فارسی nicotian یعنی چه

nicotian


تنباکويى ،توتونى ،استعمال کننده دخانيات ،دود استعمال کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها