معنی و ترجمه کلمه nicotinize به فارسی nicotinize یعنی چه

nicotinize


مسموم کردن از تنباکو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها