معنی و ترجمه کلمه nict(it)ate به فارسی nict(it)ate یعنی چه

nict(it)ate


چشمک زدن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها