معنی و ترجمه کلمه niddle noddle به فارسی niddle noddle یعنی چه

niddle noddle


جنبنده ،جنبان ،لرزان ،سر جنباندن ،جنباندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها