معنی و ترجمه کلمه niet culpable به فارسی niet culpable یعنی چه

niet culpable


بى گناه
قانون ـ فقه : بى تقصير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها