معنی و ترجمه کلمه nigger به فارسی nigger یعنی چه

nigger


کاکاسياه(بتحقير)،سياه پوست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها