معنی و ترجمه کلمه nigger به فارسی nigger یعنی چه

nigger


کاکاسياه(بتحقير)،سياه پوست


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها