معنی و ترجمه کلمه niggle به فارسی niggle یعنی چه

niggle


ور رفتن ،وقت گذراندن ،خرده گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها