معنی و ترجمه کلمه nighly به فارسی nighly یعنی چه

nighly


تقريبا،بدقت ،دقيقا،سخت ،با دقت ،با خست ،خسيسانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها