معنی و ترجمه کلمه night blind به فارسی night blind یعنی چه

night blind


شبکور

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها