معنی و ترجمه کلمه night chair به فارسی night chair یعنی چه

night chair


صندلى سوراخ دار براى قضاى حاجت در شب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها