معنی و ترجمه کلمه night hag به فارسی night hag یعنی چه

night hag


بختک ،کابوس ،خفتک ،سکاچه ،فرنجک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها