معنی و ترجمه کلمه night landing به فارسی night landing یعنی چه

night landing


فرود شبانه
علوم نظامى : پياده شدن در ساحل در شب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها