معنی و ترجمه کلمه night of ignorance به فارسی night of ignorance یعنی چه

night of ignorance


شام نادانى ،شام جهل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها